health news

ต้นแบบอาคารเขียว เพื่อผู้สูงวัย

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” จัดทำ “โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว” เป็นตัวแบบ (Model) ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาอาคารสถานที่อารยสถาปัตย์สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่เห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ ขานรับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Read More

‘นมแม่’ พัฒนาสมองลูกอย่างไร?

ว่ากันด้วยเรื่องการประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งประกอบด้วยหลายๆ ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม ความพยายาม ความอดทน การมีแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น ความชำนาญในสิ่งนั้นๆ ฯลฯ หรือสิ่งใดๆ ก็ตาม แต่ทราบหรือไม่คะว่าจุดแรกเริ่มที่จะนำมาซึ่งการประสบความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์ คือ “นมแม่” Read More

วิถีบ้านเรา : ตะขบป่า

ตะขบป่าผลไม้พื้นบ้านที่หากินได้ในช่วงนี้ มีชื่อเรียกตามท้องถิ่น เช่น เบนโคก ตานเสี้ยน มะแกว๋นนก มะแกว๋นป่า มะขบ หมากเบน ฯลฯ
พบตามหัวไร่ปลายนา ป่าเต็งรัง ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าผสมผลัดใบ ตลอดจนตามริมแม่น้ำ Read More

จ.ภูเก็ต จัดเสวนาท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัยยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน จังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแสวนาท่องเที่ยวโดยชุมชน ปลอดภัย ยั่งยืน หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวมาลัย มินศรี ผู้ประสานงานโครงการเกาะและแหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้า-ปลอดภัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
นางสาวมาลัย มินศรี กล่าวว่า ตามที่โครงการเกาะและแหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้า ปลอดภัย เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนงานให้เกิดพื้นที่รูปธรรม ที่ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวตื่นตัว ลุกขึ้นมาจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเองและหวงแหนพื้นถิ่น ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ มีเจตนารมณ์สร้างความปลอดภัย และมีการสร้างกฎกติกาชุมชนร่วมกันเพื่อความสุขของคนในชุมชนและผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยว สืบสานงานวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างพลังความดีงาม โดยให้เยาวชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังการรักท้องถิ่น่ของเยาวชนในพื้นที่นั้นๆ โดยจัดตั้งเป็นเครือข่าย “แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย” มีการดำเนินงานมากว่า 4 ปี และมีสมาชิกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆ จำนวนกว่า 100 พื้นที่ทั่วประเทศประกอบด้วย ภาคเหนือ 3 จังหวัด 10 พื้นที่ ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่ ภาคอีสาน 5 จังหวัด 10 พื้นที่ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร มหาสารคาม , ภาคใต้ 14 จังหวัด 75 พื้นที่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก อีกหลายพื้นที่ และภาคกลาง นครนายก อยุธยา 5 พื้นที่
Read More

เมนูดอกขจร

ดอกขจรสามารถนำมาทำอาหารได้หลายชนิด เช่น ใช้เป็นผักต้มหรือผักลวกจิ้มน้ำพริก หรือทำเป็นอาหารอื่นๆ ได้แก่ ยำดอกขจร ดอกขจรผัดน้ำมันหอย แกงจืดดอกขจร แกงส้มดอกขจร ข้าวต้มดอกขจร ฯลฯ Read More

หนังสั้นแต่เรื่องมันยาว ว่าด้วยสถานการณ์ ‘ครอบครัวไทย’

ณ โรงละครเล็ก หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นโปสเตอร์เชิญชวนดู ภาพยนตร์ครอบครัวและเสวนา “As the Family Short Film” มีกลุ่มเด็ก เยาวชน จำนวนมากกำลังรอเข้าชมผลงานภาพยนตร์สั้นสุดจี๊ด 3 เรื่องที่ตีแผ่ปัญหาสถานการณ์ครอบครัวไทย จัดโดยมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง สังคมภาคเหนือตอนบน โดยการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในงานมีการฉายภาพยนตร์สั้นทั้งหมด 3 เรื่องเครือข่ายผู้ผลิตหนังอิสระ Moving Image 3 ผู้กำกับเยาวชนที่เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องการสื่อสารถึงกลุ่มเด็ก เยาวชน และทุกคน ในสังคม
เริ่มตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง “คำตอบ” ผลงานโดย อรุณกร พิค นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่บอกเล่า เรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งที่เฝ้าถาม พ่อไปไหน? โดยต้องการฝากถึงสิ่งที่อยู่ในใจว่า อยากให้ทุกคนมีความใส่ใจ กวาดตามอง เพราะบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นปัญหา เพราะมนุษย์หนึ่งคนจะเป็นผลผลิตที่ดีได้ต้องช่วยกัน พ่อแม่ก็ไม่ใช่จะทำให้ลูกเป็นผลผลิตที่ดีได้ ต้องอาศัยชุมชน สังคมเข้ามาช่วยกัน
“คำตอบ” เป็นเรื่องของเด็กชายมอเตอร์ วัย 8 ขวบ ที่อาศัยอยู่กับป้า เมื่อเขาเข้าสังคมกลับพบว่า องค์ประกอบครอบครัวที่สมบูรณ์ตามความคิด และการตีความของสังคม=พ่อแม่ลูก และมอเตอร์คือความไม่ครบ เกิดเป็นคำถามสำหรับตัวเด็กชายมาโดยตลอด
“พ่อไปไหน ไอ้เด็กกำพร้า ไม่มี ใครรัก เด็กถูกทิ้ง” คำถามที่ตีตราเด็กจากสังคม ส่งผลให้เด็กใช้วาจาก้าวร้าวเพื่อโต้ตอบคำถามเหล่านั้นกลับไป และเย็นวันหนึ่งเมื่อเขากลับไปที่บ้าน จึงเอ่ยถามป้าว่า พ่อของมอเตอร์ไปไหน ? แต่เด็กน้อยก็ไม่เคยได้คำตอบ
Read More

เทคนิคสำหรับนักวิ่งมือใหม่

การวิ่งออกกำลังกาย หรือ การวิ่งในระยะไกลๆ จะต้องรู้จัก เทคนิคการหายใจ อย่างถูกวิธีในขณะวิ่งด้วย เพราะจะช่วยให้นักวิ่งสามารถวิ่งไปได้เร็วขึ้น เเละวิ่งได้นานขึ้น แนะนำให้ นักวิ่ง ฝึกตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มหัดวิ่ง เพราะถ้าไม่ฝึกตั้งแต่แรก พอวิ่งแล้วหายใจไม่ถูกต้องจนติดเป็นนิสัยแล้ว จะมาแก้ไขตอนหลังจะค่อนข้างยาก Read More