ดอนเมืองแจ้งปิดห้วงอากาศ ซ้อมแสดงการบิน’วันเด็ก’

ท่าอากาศยานดอนเมือง แจ้งการปิดห้วงอากาศเพื่อฝึกซ้อมการแสดงการบินทางอากาศก่อนวันแสดงจริง เป็นเวลา4 วันของกองทัพอากาศ แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง 2-3 ชม.กันพลาดเที่ยวบิน เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) แจ้งว่า ด้วยกองทัพอากาศได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง

โดยจะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ดังนั้น จึงต้องมีการฝึกซ้อมการแสดงการบินทางอากาศก่อนวันแสดงจริง เป็นเวลา4 วัน ซึ่งจำเป็นต้องปิดห้วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ดังนี้ วันที่ 8 ม.ค. 2561 เวลา 11.35-12.05 น. ระยะเวลา 30 นาที และเวลา 13.40-14.00 น. ระยะเวลา 20 นาที วันที่ 9 ม.ค. 2561เวลา 09.00-09.12 น. ระยะเวลา 12 นาที และ เวลา 10.15-10.40 น. ระยะเวลา 25 นาที วันที่ 10 ม.ค.2561เวลา 11.20-11.50 น. ระยะเวลา 30 นาที และวันที่ 11 ม.ค. 2561เวลา 08.15-09.05 น. ระยะเวลา 50 นาที และ เวลา 14.30-14.50 น. ระยะเวลา 20 นาที. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are closed.